Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ZSP w Baborowie został zorganizowany uroczysty apel, na wstępie którego, chcąc zaakcentować nasz udział w ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu” odśpiewaliśmy cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie zabrała głos pani dyrektor Alicja Szuba, która przywitała wszystkich zaproszonych gości, wśród nich znalazł się dr Marek Gadowicz z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Jego wykład przybliżył uczniom najistotniejsze wydarzenia i postaci związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Przyczynił się także do zwiększenia, wśród dzieci i młodzieży, poziomu wiedzy dotyczącej historii naszego kraju. Następnie reprezentanci klasy 4b - Sabina i Gabriel Chacko, przygotowani przez panią Barbarę Piotrowską, zaprezentowali wiersz Władysława Bełzy „Katechizm Polskiego dziecka”. Nie ma chyba w naszym kraju osoby, która by nie znała tego, tak prostego w formie, ale jakże znaczącego i podniosłego w treści, utworu. Kolejnym punktem programu była „Rota”, którą z dziecięcą szczerością, przepięknie wyśpiewał najmłodszy uczestnik apelu - Henryk Skrzyp uczeń klasy 3a przygotowany przez panią Ewelinę Szwec. Uroczystość związana z odzyskaniem przez Polskę niepodległości to dobry moment na przypomnienie sobie takich znanych utworów Adama Mickiewicza jak w „Reduta Ordona” czy „Śmierć Pułkownika” lub trochę mniej popularnych jak utwór pod incipitem „Gdy tu mój trup”. Wysłuchaliśmy ich w wykonaniu Weroniki Hipnarowicz, Karoliny Żądło oraz Zuzanny Gardy. Tymi utworami dziewczęta reprezentowały naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim, do którego przygotowała je pani Iwona Nowak. 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, stworzyła także okazję do zorganizowania w naszej szkole konkursów o tematyce patriotycznej: recytatorskiego i historycznego.
Podczas apelu zwycięzcom zostały rozdane nagrody. Następnie wysłuchaliśmy piosenki „Niepodległa” w wykonaniu Joanny Stańczyk przygotowanej przez panią Bożenę Bensz.
Ta wspaniała uroczystość nie byłaby tak wyjątkowa, gdyby nie efektowna dekoracja wykonana przez panią Elżbietę Olejnik oraz zdobiące pierś każdego ucznia, nauczyciela i zaproszonych gości, kotyliony w barwach narodowych pomysłu i wykonania pani Anny Szewczuk. Punktem kulminacyjnym apelu był występ uczniów naszej szkoły, którzy uczestniczyli w zajęciach teatralnych w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia…” będącym grantem Fundacji BGK i programu „Na 100 Niepodległa” realizowanego w naszej szkole przez p. Annę Rozłucką – Jankowską i p. Iwonę Nowak.

Głównymi celami projektu jest umacnianie tożsamości lokalnej i narodowej dzieci i młodzieży, a także zwiększenie ich wiedzy na temat działań związanych z dążeniem Polaków do niepodległości. Grupa, przygotowana aktorsko - przez reżysera teatru i pedagoga panią Grażynę Tabor z Raciborskiego Centrum Kultury oraz wokalnie przez panią Annę Jegerską-Michalską – pieśniarkę i aktorkę, zaprezentowała przepiękną etiudę teatralną. Inspiracją do jej powstania były losy rodzin uczniów biorących  w niej udział. Występ wywołał u oglądających łzy wzruszenia oraz ogromne emocje. Nie bez znaczenia była tutaj scenografia składająca się z przedmiotów, sprzętów i elementów garderoby, która nawiązywała do czasów wojny i wczesnych lat powojennych. Naturalność, swoboda, lekkość gry aktorskiej, a także pieśni z dawnych Kresów Wschodnich wyśpiewane na trzy głosy po ukraińsku sprawiły, że byliśmy świadkami niecodziennego wydarzenia.

Iwona Nowak, Anna Rozłucka-Jankowska
nauczycielki ZSP w Baborowie

 
22227936
22383276